Kompetencer

...og planlægning af nye projekter

Rådgivning:
Opstart:

Ideoplæg
Byggeprogram
Skitsering

Projektering:

Forprojekt/ Myndighedstegninger
Energiberegninger
Brandteknisk byggesagsbehandling
Hovedprojekt/ Arbejdstegninger

Udførelse:

Prisindhentning
Udbud
Byggeledelse

 

Forklaring af traditionel rådgivning ved parcelhusbyggeri:
1. Skitseforslag:

Skitseforslaget viser overordnet hvordan huset disponeres, placering på grunden osv. Ydermere overvejes det hvilke materialer huset skal opføres i.
Skitse-fasen er en meget “løs” fase, hvor man ikke ligger sig fast, men derimod tilretter hen mod det ønskede.
Tegningsmaterialet består typisk af: Plan, Snit og Facadetegninger.

 

2. Projektering/myndighedssæt:

Med udgangspunkt i det optegnede skitseforslag fastlægges nu planløsning, konstruktioner samt materialevalg.
Projekterings-fasen omfatter møder med bygherre, hvor tingene afklares i forhold til det ønskede.
Ydermere vil  processen kræve bistand fra ingeniører med hensyn til bærende konstruktioner, statik, energi, samt installationer.
Gældende krav i bygningsreglement mm. indarbejdes ligeledes.
Til slut bliver materialet tegnet op til myndighedbehandling.

Et myndighedssæt består typisk af :

Situationsplan
Fundaments/kloakplan
Målsat plan
2-3 snit tegninger
Facadetegninger
Ingeniørmateriale
Energiberegning

 

3. Prisindhentning/byggefase:

Med udgangspunkt i myndighedsættet kan man indhente priser fra håndværkere. Tit udvides myndighedsættet med yderligere detaljetegninger samt beskrivelsesmateriale. Der er mange måder at udbyde projektet på. For eksempel kan man vælge at udbyde projektet til en tømrermester som derefter så finder sine underentreprenører. Bygherren vil således kun skulle kommunikere med tømrermesteren under byggeriet.

Man kan også vælge at udbyde projektet i fagentrepriser, hvor man henter priser hjem på hver enkelt faggruppe (murer, tømrer, vvs osv.) Dette er af mange vurderet til at være den måde man får den billigste pris på. Dog skal man under byggeriet have udpeget en byggeleder som koordinerer arbejdet entreprenørene imellem.

Bygherre kan under byggeriet vælge at ansætte en byggeleder til at føre tilsyn med byggeriet, typisk en arkitekt. tilsynet vil omfatte, at det projekterede byggeri opføres som planlagt samt at det er udført i den rigtige kvalitet. Ydermere kan byggelederen være behjælpelig med løsninger, hvis der opstår uforudsete problemer.